Undervejs i bussen

Vi ønsker at sætte fokus på transporttiden som rum for oplevelser og refleksion.

I bussen vil eleverne høre en oplevelsesbaseret lydmontage, der handler om museerne og det omgivende kulturlandskab. I bussen omstiller eleverne sig fra et miljø til et andet.
Ved afslutning på museumsbesøget får eleverne udleveret et refleksionspostkort med spørgsmål, der handler om hvordan de har oplevet det at være på museet. Eleverne kan sidde med det i bussen, eller det kan bruges til at samle op på besøget tilbage på skolen.

Brug busturen kreativt
Under køreturen skal eleverne sidde fastspændt. Derfor kan du godt bruge transporten til at lade eleverne omstille sig fra skolens miljø til det kommende besøg.
Du kan eksempelvis:

  • Selv medbringe musik og sætte på busanlægget, som understøtter selve besøget eller arbejdet med emnet for besøget
  • Gribe mikrofonen i bussen, og fortæl eleverne en historie eller om det miljø de passerer på vej i bussen
  • Lade eleverne slappe af og lade busturen være en oplevelse i sig selv

Praktisk

  • Vi anbefaler, at toiletbesøg ordnes inden turen med kulturbussen, da toilettet ombord på bussen ikke er beregnet til brug