Museum Vestsjælland


Museum Vestsjælland har otte besøgssteder du kan besøge med Kulturbussen i forbindelse med din undervisning. Undervisningsforløbene har et flerfagligt fokus med inddragelse af sansebaserede øvelser, dialog og værkstedsaktiviteter i museumsrummets autentiske rammer.

Vores udstillinger rummer Vestsjællands fantastiske historie fra oldtiden og middelalderens storhedstid over 1800-tallets blomstrende kulturliv og landbrugssamfund til nedslag i nutidige temaer i skiftende særudstillinger.
Med afsæt i lokalhistorien har vi udviklet en række undervisningsforløb, der samtidig perspektiverer til afgørende perioder i Danmarkshistorien.

Vi tager afsæt i elevernes forforståelse af historien og gennem dialog, flerfaglighed og hands-on aktiviteter arbejder vi med at gøre historien relevant og nærværende.

Det er en klar målsætning, at elevernes deltagelse i undervisningen skal udfordre og supplere deres forestillingsverden, og herved understøtte deres evne til at reflektere og argumentere.

Praktisk:
Vores undervisningsforløb koster 400 kr. i timen. Ønsker du at besøge et af museets besøgssteder på egen hånd uden Kulturbus er det gratis. Bemærk! Vil du besøge et af stederne uden for åbningstid koster det 200 kr.

Praktisk information vedrørende dit besøg hos Museum Vestsjælland finder du her:

Information ved besøg