Museum Vestsjælland

Holbæk Museum


Holbæk Museum består af 11 gamle bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Det er enestående i Danmark, at der midt i en købstads gamle bykerne er bevaret et helt kompleks, hvor alle bygninger ligger på deres oprindelige plads, undtagen købmandsgården, der blev flyttet til museet i 1937.


Lukket om mandagen.

Adresse:
Klosterstræde 18
4300 Holbæk

Undervisningstilbud


Danmark besat - En modstandsmand og hans familie

4.-10. kl.
28 elever
Dansk, historie og samfundsfag
1,5 timer
600

Forløbet kan bestilles på MVE Skoletjeneste – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem

Inde i familien Jacobsens arbejderlejlighed finder man stadig spor efter far Alfreds modstandskamp og resten af familiens livsvilkår under besættelsen. Lejligheden på Holbæk Museum står som under krigen og eleverne kommer helt tæt på hverdagen.

Alfred Jacobsens aktive engagement i modstandsbevægelsen og DKP, giver eleverne et indblik i balancen mellem hverdagsliv og modstandskamp, og skaber grundlag for dialog og diskussion om modstandsbevægelsens formål og virke i Vestsjælland, og om hvilke konsekvenser det fik, hvis man valgte at stå imod besættelsesmagten med livet som indsats.

Livet på havnen - Holbæk Havn

4.-5. kl.
28
Historie samt håndværk og design
2 timer
800

Forløbet kan bestilles på MVE Skoletjeneste – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem

Bemærk at forløbet foregår på Holbæk Havn.

I Holbæk Havn finder du over 20 historiske træskibe, Nationalmuseets værft og et nyt kystlivscenter. Der er fokus på det gode håndværk, når eleverne ser rigtige skibstømrere reparere Nationalmuseets fartøjer som galeasen Anna Møller eller sluppen Ruth. Eleverne får selv hænderne i materialerne og kan prøve kræfter med alt fra vægtstangsprincippet, barkning af sejl, at slå reb eller at vælge de rigtige materialer til skibet. Opgaverne afhænger bl.a. af, hvad de professionelle håndværkere har gang i på dagen.

Vestsjælland/Vestindien

7.-10. kl.
28 elever
Historie, samfundsfag.
1,5 time
600 kr.

Forløbet kan bestilles på MVE Skoletjeneste – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem

I bunden af Holbæk Fjord har to store skibe lagt til. De kommer sejlende fra Flensburg i Sønderjylland og er lastet med de nyeste varer. Tobak, tekstiler, krydderier og sukker fra kolonierne, og i Holbæk er købmændene klar til at tage imod. På den anden side af Atlanterhavet arbejder tusindvis af mennesker i slaveri for at følge med efterspørgslen på de ”eksotiske” luksusvarer. De er blev tvangsfjernet fra deres hjem i Vestafrika, og det koloniale samfund i Dansk Vestindien kan ikke hænge sammen uden dem.

I dette undervisningsforløb undersøger eleverne i fællesskab gennem dialog og elevaktiviteter sammenhængene mellem kolonialisme, handelsnetværk, racisme og magtforhold. På Holbæk Museum udforsker eleverne den gamle Købmandsgård, og får kendskab til de merkantile forbindelser, samt forståelse for sammenhængen mellem varerne og den transatlantiske handel med mennesker.

De arbejder i udstillingen “Vestsjælland/Vestindien”, hvor de lærer forskellige skæbner fra Dansk Vestindien at kende. Eleverne undersøger slaveriet og kampen for frihed samt de sociale og politiske konsekvenser, som emancipationen fik i det caribiske samfund og i Danmark. Samtidskunst fra Vestindien i udstillingen kan bidrage til en diskussion om historiebrug og historie-fremstilling i det postkoloniale samfund. Eleverne formulerer og argumenterer for deres egne holdninger til forløbets temaer, og emnet diskuteres med et nutidigt perspektiv.

Lærervejledning med elevopgaver