Museum Vestsjælland

Odsherreds Kunstmuseum


Odsherreds Kunstmuseum huser samlingen af Odsherreds-malerne og viser udstillinger, som regel med tilknytning til det firgurative og naturalistiske maleri.


Åbningstid på hverdage: tirsdag – fredag

Undervisningstilbud


Kunstnerens univers (Mellemtrin)

4-6. kl.
28 elever
Dansk, historie og billedkunst
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg i landskabet på et kunsthistorisk site med
1 t / 400 kr.,  2 t / 800 kr., 3 t / 1200 kr.

Forløbet kan bookes på MVE Skoletjeneste – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem

Kunstnerens Univers et et dialogboseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog sansebaserede øvelse og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikles elevernes grundlæggende færdigheder inden for billedanalyse, historisk perspektivering og fortællingskunst. Hermed perspektives elevenes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationshæfte

Kulturbussen kan tages i brug til besøg i Odsherreds landskab ved alle tre forløb. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.

Kunstnerens univers (Udskoling)

7-9. kl.
28 elever
Dansk, historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg ude i landskabet på et kunsthistorisk site sammen med museumsunderviseren
1 t / 400 kr., 2 t / 800 kr., 3 t / 1200 kr.

Forløbet kan bookes hele året alle hverdage

Kunstneres univers er et dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog, sansebaserede øvelser og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikler eleverne grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskusnt. Der lægges vægt på Odsherredsmalernes idé om den “Selvforklarende” kunst (En kunst der var let at forstå og tog udgangspunkt i hverdagen) og hvad det kan sige om kunstens rolle og potentiale i samfundet historisk sert og i vore dage. Hermed perspektiverees elevernes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationshæfte

Kulturbussen kan tages i brug til besøg i Odsherreds landskab ved alle tre forløb. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.