Museum Vestsjælland

Sorø Museum


Museet er indrettet i Christian IV’s gamle kro og fortæller den helt specielle historie for Sorø og omegn. I undervisningsforløbene kommer byrummet, den gamle klosterkirke og sporene efter troen på de underjordiske i spil.


Adresse:
Storgade 17
4180 Sorø

Undervisningstilbud


De underjordiske

1-4. kl.
28 elever
Dansk, historie, kristendomskundskab
2 timer
800 kr

Forløbet kan bookes på MVE Skoletjeneste – BilletExpressen Billetsystem – Tilmeldingssystem

De underjordiske er et dialogbaseret undervisningsforløb, der inddrager eleverne i den mystiske verden af tro, overtro, sagn og varsler. Gennem aktiviteter og samtale introduceres eleverne til lokale sagn og de underjordiske væsener. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter både med fortællingens kunst og dramatiske fortolkning af hverdagens overtro.

Lærervejledning

Undervisningshæfte_De_underjordiske